Pejabat

Prof. Dr. Drs. I Made Suweta, M.Si.


NIP 19620622 198803 1 002

Jabatan : Ketua

Drs. I Wayan Mudana, M.Pd.


NIP 19540924 197903 1 004

Jabatan : Wakil Ketua I

Ketut Bali Sastrawan, S.Ag., M.Pd.H.


NIP 19810805 200710 1 002

Jabatan : Wakil Ketua II

IG. Agung Jaya Suryawan, S.Ag., M.Ag.


NIP 19801105 200312 1 002

Jabatan : Wakil Ketua III

Dr. Drs. I Made Ariasa Giri, M.Pd.


NIP 19670720 199903 1 003

Jabatan : Kepala Pusat Penjaminan Mutu

Dr. Drs. I Putu Gede Parmajaya, M.Pd.


NIP 19591231 199503 1 002

Jabatan : Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat

Drs. I Wayan Gata, M.Pd.


NIP 19630216 199503 1 001

Jabatan : Ketua Jurusan Brahma Widya

Drs. I Made Arya, M.Ag.


NIP 19541005 197903 1 005

Jabatan :Ketua Jurusan Dharma Duta

Putu Sanjaya, S.Ag., M.Pd.H.


NIP 19800614 201101 1 007

Jabatan : Ketua Jurusan Dharma Sastra

Drs. Komang Aman Wijaya, M.Ag.


NIP 19561130 197903 1 001

Jabatan : Ketua Lab Jurusan Dharma Duta

Nyoman Suardika, S.Ag., M.Fil.H.


NIP 19750522 200601 1 005

Jabatan : Ketua Lab Jurusan Brahma Widya

Dra. Ni Wayan Murniti, M.Ag.


NIP 19660819 199003 2 001

Jabatan : Ketua Lab Dharma Sastra

Putu Subawa, S.Pd., M.Pd.H.


NIP 19700705 200701 1 074

Jabatan : Ketua Lab Jurusan Dharma Acarya

I Gusti Made Sunartha, S.Ag., M.M.


NIP 19691231 199303 1 018

Jabatan : Kabag AUAK

I Nyoman Pancaria, S.Pd., M.Pd.


NIP 19800311 200912 1 006

Jabatan : Kasubag Perencanaan dan Keuangan

I Made Agus Wiraadi, S.Pd.


NIP 19660824 198902 1 001

Jabatan : Kasubag Akademik dan Kemahasiswaan

Ida Made Windya, S.Ag., M.Ag.


NIP 19710330 200003 1 008

Jabatan : Kasubag Umum dan Kepegawaian