Visi dan Tujuan Jurnal

Menjadi media komunikasi ilmiah berkaitan tentang kajian-kajian filsafat Hindu, filsafat barat, filsafat timur, ilmu agama dan budaya